• Your basket is currently empty

KRAFTIG UPS

                         KONSTANT FORSYNING AV EL KRAFTKraftig UPS består av komponenter installert i container som tilsammen utgjør konstant forsyning av elektrisk kraft til viktig utstyr som krever elektrisk kraft.

Kraftig UPS tilbys for lavspente anlegg under 1000 V AC og for effekter opp til 500 KW.

Kraftig UPS skreddersys behov og tilbys også med egen generator implementert i container.


I oppdrett sammenheng:


Fullskala konstant forsyning av elektrisk anlegg på oppdrettsflåter:

I kombinasjon med oppdrettsflåtens opprinnelige kraftanlegg kan Kraftig UPS utgjøre vesentlig forbedret redundans og betydelige besparelser både i drivstoffutgifter, vedlikeholdsutgifter og ikke minst besparelser på miljø.

Kraftig UPS beregnet for fullskaladrift av oppdrettsflåter tilpasses det enkelte anlegg og kan spesifiseres alt fra sikring av konstantforsyning en gitt periode ved bortfall av normal kraftforsyning, eller som vekseldrift med generatorer ombord hvor behov for kjøring av generatorer typisk reduseres til 1/3 eller med andre ord 8 timer i døgnet.

Kraftig UPS til forsyning av lys i merder i sjøen eller kar på land for hindring av kjønnsmodning:

Dette er en enklere utgave av Kraftig UPS og kan forsyne deler av det elektriske anlegget på oppdrettsflåten som utstyr på merder.

I første rekke gjelder dette avbruddsfri forsyning av lys i merder og kar som hindrer kjønnsmodning. Men også navigasjonslys og kamerautstyr sikres på denne måten.


I generell sammenheng:

 • Til avbruddsfri forsyning av telefoni og annet antenneutstyr for å sikre kontinuitet ved bortfall av normalkraft.
 • Til avbruddsfri forsyning av viktig utstyr i bedrifter som f.eks kjøleanlegg, servere og annet viktig utstyr ved bortfall av normalkraft.
 • Til avbruddsfri forsyning til husholdninger som vil sikre seg mot langvarig bortfall av elektrisk kraft fra kraftleverandør eller som produserer elektrisk kraft vha av solcellepanel eller annet som de ønsker å lagre og bruke på gitt tidspunkt.

I offshore og andre spesialiserte sammenhenger:

 • Ved utskifting av eksisterende elektrisk utstyr under drift er det ofte krevd midlertidige løsninger som sikrer kontinuerlig forsyning av elektrisk utstyr mens utskifting pågår.


Forenklet skjema av Kraftig UPS benyttet til konstant forsyning

Fordeler

 • Garantiansvar fra Elektro-teknikk AS
 • Sikring av konstant forsyning til viktig elektrisk utstyr.
 • Autorisert installasjon av komplett anlegg.
 • Lett tilgang til service, regelmessig vedlikehold og eventuelle modifikasjoner fra Elektro-teknikk AS


Komplett leveranse

  • Container med utstyr for avbruddsfri forsyning spesialtilpasset kundens behov.
  • Sammenkobling av container og eksisterende kraftanlegg for normalforsyning / lading eller og / eller vekseldrift.
  • Andre nødvendige komponenter for komplementering av installasjon.
  • Ferdigstilling med komplett dokumentasjon av autorisert installatør.


KRAFTIG UPS er ett produkt basert på komponenter plassert i kontainer som kan tilpasses de fleste driftsformer og behov. Utvikling, produksjon og installasjon fortas av autorisert elektrisk firma med lang erfaring med avbruddsfrie elektriske installasjoner.


ELEKTRO-TEKNIKK AS, VOLLEN 10, 5392 STOREBØ
TLF: 41005040